Select Page

PONUDA PELETA

RED DRAGON

 • Sastav: 100% jelovina
 • Promijer: 6 mm
 • Snaga: 5,2 kw/kg
 • Vlaga: < 10%
 • Udio pepela: < 0,7%
 • Pakiranje: 1 paleta = 70 vreća ( 15kg ) = 1.050 kg
 • Certifikat: EN plus A1
 • Zemlja porijekla: Hrvatska

PILANA VRATA

 • Sastav: 100% crnogorica
 • Pepel manje od 0,7%
 • Vlaga manje od 10%
 • Vlaga: < 10%
 • Gustoća 600 kg/m3 <G< 750 kg/m3
 • Pakiranje 1 paleta=70 vreća=1050kg
 • Certifikat: EN plus A1
 • Zemlja porijekla: Hrvatska
 • Snaga 16.5mj/ kg

ENERGY PELLETS

 • Sastav: 30% crnogorica 70 % bukva
 • Pepel manje od 1,2 %
 • Vlaga manje od 10%
 • Vlaga: < 10%
 • Gustoća 600 kg/m3 <G< 750 kg/m3
 • Pakiranje 1 paleta=78 vreća (15 kg )= 1170 kg
 • Certifikat: EN plus A2
 • Zemlja porijekla: Hrvatska
 • Snaga < 16.5mj/ kg

GREEN DRAGON

 • Sastav: 100% jelovina
 • Promjer: 6 mm
 • Snaga: 5,2 kw/kg
 • Vlaga: < 10%
 • Udio pepela: < 0,7%
 • Pakiranje: 1 paleta = 70 vreća (15 kg) = 1. 050 kg
 • Certifikat: EN plus A1
 • Zemlja porijekla: Hrvatska

RST PELETI

 • Promjer: 6 mm
 • Snaga: 4,8 kw/kg
 • Vlaga: 6.0%
 • Udio pepela: 0,5%
 • Pakiranje: 1 paleta = 70 vreća (15 kg) = 1. 050 kg
 • Certifikat: EN plus A1

TIMBORY

 • Promjer: 6 mm
 • Snaga: 4,6 kw/kg
 • Vlaga< 10%
 • Udio pepela< 0,7%
 • Pakiranje: 1 paleta = 70 vreća (15 kg) = 1. 050 kg
 • Certifikat: EN plus A1

RUF BRIKET

 • 2 puta efikasniji od običnih briketa
 • težina 960 – 1100 kg/m3
 • sagorijeva sa 10 put manje dima i čađi
 • 12 kom ( cca 10 kg )